facebook

RADIOGIS és una eina dissenyada pel Grupo de Investigación SiCoMo, de la Universidad Politècnica de Cartagena, per la gestió i el càlcul de cobertures radioelèctriques de sistemes de radiocomunicacions com GSM, UMTS, TETRA, LMDS, MMDS, FM, Ràdio digital, TDT, WiFi, etc. Es basa en un Sistema d’informació Geogràfica (SIG); la informació es troba georreferenciada. D’aquesta manera, és possible realitzar anàlisis de les seves característiques espacials i temàtiques. Els Sistemes d’informació Geogràfica s’han utilitzat en la resolució de problemes territorials com: - Inventari dels recursos naturals i humans - Control y gestió de les dades cadastrals i de propietat urbana i rústica - Planificaciú urbana - Cartografia - Control de grans instal·lacions: xarxes de distribució i transport - Medi ambient En aquest cas, troba aplicació en la planificació de sistemes de radiocomunicació.

cobertura

Sinergia Telecom info@sinergiatelecom.com 977662366