facebook

     TELECOMUNICACIONS • EMISSIONS RADIOELÈTRIQUES
  • Certificació d’estacions radioelèctriques
  • Mesures d'exposició a camps electromagnètics
  • Caracterització radioelèctrica d'estacions


 • RTV
  • Projecte tècnic
  • Memòria tècnica
  • Sol·licitud de radioenllaç de programa
  • Certificacions de seguretat elèctrica
  • Certificacions de seguretat mecànica de la torre
  • Certificats finals d’obra
  • Sol·licitud de llicència per unitat mòbil


 • SIMULACIONS DE COBERTURA


 • CONSULTORIA
  • Licitacions concursos públics radiodifusió i televisió
  • Tramitació llicències operador
  • Anàlisis de processos de negoci en entorns TIC i no TIC
  • Estudi de costos de serveis de telecomunicació


 • ICT
  • Projectes i certificació de ICT
  • Infrastructures de telecomunicació de domini públic
  • Gestió instal·lacions

Sinergia Telecom info@sinergiatelecom.com 977662366